Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Обява от Общинска служба по земеделие - гр. Костенец

Дата на публикуване: 03.08.2022
Последна актуализация: 03.08.2022

Общинска служба по земеделие – гр. Костенец уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ (формиране на масиви за ползване на земеделските земи) в землищата на Община Костенец и Община Долна баня.  
Регистрите се намират в ОСЗ -  гр.Костенец и офис Долна баня. 
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица, в срок до 15 август 2022 г.

Общинска служба по земеделие гр. Костенец