Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.03.2023

Средно училище "Неофит Рилски", гр. Долна баня

Сградата на средно училище "Неофит Рилски"Сградата на средно училище "Неофит Рилски"Сградата на средно училище "Неофит Рилски"

Контакти:

Адрес: гр. Долна баня, ул. "Бистришка" №2
телефон: 07120 / 25 78
е-mail: db_neofitrilski@abv.bg
уеб страница: http://souneofitrilski.eu/

Директор: Петя Янева

 

Професионална гимназия "Христо Ботев", гр. Долна баня

 

Контакти:

Адрес: гр. Долна баня, ул. "Търговска" №133
телефон: 07120 2505; 07120 2045
е-mail: hristobotev@abv.bg
уеб страница: https://pghristobotev.weebly.com/

Директор: Славейка Григорова