Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1G06
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK1

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 15.12.2021

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ  чл. 35, ал. 1, т.1

ДЕКЛАРАЦИЯ  чл. 35, ал. 1, т.2

НЕПОДАЛИ 

В СРОК

Лилянка

Лозанова

Младши експерт

изтегли

изтегли

 

Теодора

Митрева

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Красимира

Гълъбова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Екатерина

Захариева-Зафирова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Красимир

Терзийски

Секретар на община

изтегли

изтегли

 

Йорданка

Кулина

Главен специалист

изтегли

изтегли

 

Анелия

Тачева

Младши експерт

изтегли

изтегли

 

Ива

Димитрова

Главен специалист

изтегли

изтегли

 

Милена

Мачканова

Директор социални услуги

изтегли

изтегли

 

Анелия

Петрова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Мариана

Китова

Младши експерт

изтегли

изтегли

 

Мария

Димитрова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Йордан

Христов

Управител „Долна баня строй“ ЕООД

изтегли

изтегли

 

Лиляна

Митрова

Младши експерт

изтегли

изтегли

 

Ангел

Мичов

Кметски наместник на с. Свети Спас

изтегли

изтегли

 

Весела

Дренкарова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Евгения

Свиленова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Светлана

Гълъбова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Мария

Джамбазова

Старши експерт

изтегли

изтегли

 

Нина

Арнаудска

Директор на Дирекция „АПОФУС“

изтегли

изтегли

 

Зорница

Христова

Младши експерт

изтегли

изтегли

 

Ангелина

Николова

Директор на ДГ „Юрий Гагарин”

изтегли

изтегли