Z6_PPGAHG8001OH706KT6QULAGIA2
Z7_PPGAHG8001OH706KT6QULAGIM6

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2023г.

Дата на публикуване: 18.01.2023
Последна актуализация: 13.06.2023

 

Входящ № и дата ИМЕ  ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35  НЕПОДАЛИ В СРОК  
1/05.01.2023 Петя Милчева Младши експерт

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

   
2/09.02.2023 Ралица Божилова Директор ДГ за имущество и интереси  
3/24.04.2023 Лилия Пенова Директор спец. инстит. за имущество и интереси  
4/25.04.2023 Йорданка  Кулина Главен специалист за имущество и интереси  
5/26.04.2023 Кристиян Стоянов Директор дневен център за имущество и интереси  
6/26.04.2023 Цветелина  Стефанова Старши експерт за имущество и интереси  
7/26.04.2023 Мария Димитрова Старши експерт за имущество и интереси  
8/26.04.2023 Светлана Михайлова Старши експерт за имущество и интереси  
9/26.04.2023 Мариана Китова Младши експерт за имущество и интереси  
10/27.04.2023 Петя Милчева Младши експерт за имущество и интереси /год./  
11/27.04.2023 Мария Джамбазова Старши експерт за имущество и интереси  
12/27.04.2023 Катя Димитрова Секретар МКБППМН за имущество и интереси  
13/27.04.2023 Анелия  Петрова Директор дирекция  за имущество и интереси  
14/28.04.2023 Йоан Димитров Директор ЦНСТПЛППР за имущество и интереси  
15/28.04.2023 Ивеслав  Христов Директор на ЦНСТПЛД,СХ за имущество и интереси  
16/03.05.2023 Ангел Мичов Кметски наместник за имущество и интереси  
17/03.05.2023 Весела Дренкарова Старши експерт за имущество и интереси  
18/03.05.2023 Красимир Терзийски Секретар Об.А за имущество и интереси  
19/04.05.2023 Анелия Тачева Главен инженер за имущество и интереси  
20/04.05.2023 Екатерина Захариева-Зафирова Старши експерт за имущество и интереси  
21/04.05.2023 Евгения Свиленова Старши експерт за имущество и интереси  
22/09.05.2023 Лиляна Митрова Старши експерт за имущество и интереси  
23/09.05.2023 Елена Пенчева Директор ЦОП и ЦРДУ за имущество и интереси  
24/09.05.2023 Зорница Христова Младши експерт за имущество и интереси  
25/09.05.2023 Красимира Гълъбова Старши експерт за имущество и интереси  
26/09.05.2023 Радослава Костадинова Старши експерт за имущество и интереси  
27/10.05.2023 Теодора Митрева Старши експерт за имущество и интереси  
28/15.05.2023 Катя Манолова Младши експерт за имущество и интереси  
29/15.05.2023 Ива Димитрова Главен специалист за имущество и интереси  
30/15.05.2023 Павлинка  Кавалиерату общ. собственост за имущество и интереси  
31/15.05.2023 Нина Арнаудска Директор дирекция  за имущество и интереси