Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник кметове

Заместник-кмет на община Долна баня е инж. Красимир Тодоров

Дата на раждане: 28.09.1956 г.

Местоживеене: град Долна баня

Телефон: 0879090942

e-mail: k_k_todorov@abv.bg 

Образование и кариера:

  • Машинен инженер - ТУ - София
  • 1983-2007 г. -  инспектор "Пътен контрол" - ОДМВР - София;
  • 2007-2010 г. - началник сектор "Пътна полиция" - ОДМВР - София;
  • 2010 г. до момента - заместник-кмет на община Долна баня