Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Долна баня

Дата на публикуване: 10.01.2022
Последна актуализация: 31.07.2023

Лого ЕС

Агенция за социално подпомагане
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
Проект: "3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Долна баня"
Проектът се финансира от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 и подкрепата на ЕС чрез механизма REACT-EU с цел преодоляване на последствията от създалата се криза в резултат на разпространението на COVID-19
Бенефициент: Община Долна баня
Стойност на проекта: 184 992,50 лева
Начало на проекта: 04.01.2021 г.
Край на проекта: 30.09.2022 г.
Цели на проекта:
Обща цел: Намаляване на броя на живеещите в бедност жители на Община Долна баня, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-голяма степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.
Специфични цели:
1. Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани на Община Долна баня, които поради бедност и продължаваща социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
2. Да допълни и разшири общинските мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се лица.