Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Дата на публикуване: 10.01.2022
Последна актуализация: 12.01.2022

Лого на ОПРЧР

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.
Проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"
Бенефициент: Община Долна баня
Стойност на проекта: 44 145,00 лв. ( 37 523,25 лв. от ЕСФ и 6 621,75 лв. НФ)
Начало на проекта: 01.06.2020 г.
Край на проекта: 31.12.2020 г.
Цел на проекта: Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Долна баня чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.