Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 13.10.2021
Последна актуализация: 28.03.2024

Регистър на сдруженията на собствениците

Регисър на сдуженията на собствениците

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Регистър на обектите, въведени в експлоатация през 2024 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация през 2023 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация през 2022 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация през 2021 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация през 2020 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация през 2019 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация през 2018 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация през 2017 г.

Регистър на обектите, въведени в експлоатация през 2016 г.

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на заверените технически паспорти на сгради през 2024 г.

Регистър на заверените технически паспорти на сгради през 2023 г.

Регистър на заверените технически паспорти на сгради през 2022 г.

Регистър на заверените технически паспорти на сгради през 2021 г.

Регистър на заверените технически паспорти на сгради през 2020 г.

Регистър на заверените технически паспорти на сгради през 2019 г.

Регистър на заверените технически паспорти на сгради през 2018 г.

Регистър на заверените технически паспорти на сгради през 2017 г.

Регистър на заверените технически паспорти на сгради през 2016 г.

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - 2024 г.

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - 2023 г.

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - 2022 г.

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП през 2021 г.

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП през 2020 г.

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП през 2019 г.

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП през 2018 г.

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП през 2017 г.

Регистър на одобрените ПУП

Регистър на одобрените ПУП през 2024 г.

Регистър на одобрените ПУП през 2023 г.

Регистър на одобрените ПУП през 2022 г.

Регистър на одобрените ПУП през 2021 г.

Регистър на одобрените ПУП през 2020 г.

Регистър на одобрените ПУП през 2019 г.

Регистър на одобрените ПУП през 2018 г.

Регистър на одобрените ПУП през 2017 г.

Регистър на издадените разрешения за строеж

Регистър на издадените разрешения за строеж през 2017 г.

Регистър на издадените разрешения за строеж през 2018 г.

Регистър на издадените разрешения за строеж през 2019 г.

Регистър на издадените разрешения за строеж през 2020 г.

Регистър на издадените разрешения за строеж през 2021 г.

Регистър на издадените разрешения за строеж - 2022 г.

Регистър на издадените разрешения за строеж през 2023 г.

Регистър на издадените разрешения за строеж през 2024 г.

Регистър на издадените заповеди по чл. 225а от ЗУТ 

Регистър на издадените заповеди по чл. 225а от ЗУТ през 2021 г.

Регистър на издадените заповеди по чл. 225а от ЗУТ през 2022 г.

Регистър на разрешенията за промяна на предназначението по чл. 147 а от ЗУТ

Регистър на разрешенията за промяна на предназначението за 2024 г.

Регистър на разрешенията за промяна на предназначението за 2023 г.

Регистър на разрешенията за промяна на предназначението за 2022 г.