Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.12.2021

Проверката за статус на преписка се осъществява на място в Центъра за административно обслужване или на телефон 07 120/ 21-21.