Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M3
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH540
Контактна форма Карта на общината с населените места Контакти общинска администрация

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 03.02.2022

Aдрес: Община Долна баня, град Долна баня 2040, обл. Софийска, ул."Търговска"134
Имейл: obshtinadb@abv.bg

Kмет: Владимир Джамбазов - тел.: 07120 / 21 21 Зам. Кмет - тел.: 07120 / 21 21

Секретар на общината - тел.: 07120 / 21 21

Общински съвет - тел.: 07120 / 88 46