Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.02.2022

Общински съвет - тел.: 07120 / 88 46

 

Директор дирекция "АПОФУС" - тел.: 07120 / 88 38

Каса - тел.: 07120 / 88 66

Местни данъци и такси - тел.: 07120 / 88 34

ЕСГРАОН - тел.: 07120 / 88 37

Човешки ресурси - тел.: 07120 / 88 35

Програми ОСПОЗ - тел.: 07 120 / 88 40

 

 Директор дирекция "РРСП" - тел.: 07120 / 21 21

 Главен архитект - тел.: 07120 / 88 36;

 ТСУ - тел.: 07120 / 88 42;

 Пазарни отношения, търговия, транспорт, спорт и туризъм - тел: 07120 / 88 35

 Програми и проекти - тел.: 07 120 / 88 39

 Военен отдел - тел.: 07 120 / 88 48

 

 Дежурни "ОМП" - тел.: 07 120 / 20 19