Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 31.01.2022

Аптеки

Частна аптека

Адрес : гр. Долна баня, ул. "Търговска" №105

Банки

Банка и Банкомат на  ЦКБ

Адрес: гр. Долна баня, ул. "Търговска" № 93

 

Банкомат на Банка ДСК 

Адрес: гр. Долна баня, ул. "Търговска" № 91

 

Медицинска помощ

Медицински център Долна баня

Адрес: гр. Долна баня, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"  № 14

 

Общопрактикуващи лекари:

Д-р Весела Узунова

Д-р Ангел Митев

Д-р Милка Шамова

Педиатър: 

Надя Кайтазова

 

Зъболекари:

Д-р Венко Делчев

Д-р Ива Кацарова

Лаборант:

Ирина Гаджанова

 

Бензиностанции

Бензиностанция "Круиз"

Адрес: гр. Долна баня, ул. "Търговска" № 1

 

Бензиностанция "Верка Драганова" 

Адрес: гр. Долна баня, ул. "Търговска" № 2а

 

Училища и детски градини

Училища:

СУ "Неофит Рилски"

Адрес: гр.Долна баня, общ.Долна баня, обл.Софийска, ул.Бистришка №2


Електронна поща :   db_neofitrilski@abv.bg

 

ПГ "Христо Ботев"

Адрес: гр. Долна баня, общ. Долна баня, обл. Софийска, ул. "Търговска" № 133

Електронна поща : hristobotev@abv.bg

 

Детска градина ДГ "Юрий Гагарин" 

Адрес: гр. Долна баня, общ. Долна баня, обл. Софийска, ул. "Новодомска" №10А

Електронна поща: odz_gagarin@abv.bg

 

Банкова сметка на общината

БАНКА ДСК

КЛОН КОСТЕНЕЦ

BIC: STSABGSF

IBAN: BG21STSA93008410908900

 

Кодове за вид плащане:

442100 - ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

442400 - ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

448001 - ТАКСА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

442300 - ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

441400 - ПАТЕНТЕН ДАНЪК

442800 - ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

448007 - АДМИН. УСЛУГИ

442500 - ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ

Учреждения

Полицейски участък Долна баня

Адрес: гр.Долна баня, ул.”Търговска” № 131

Телефон: 07120/21-31

 

Филиал на Бюро по труда, към ДБТ гр. Самоков

Адрес: гр. Долна баня,  ул. "Бистришка" 26

Телефон: 0878281730

Електронна поща: filial_dolnabanya@mbox.contact.bg

Работно време: 8:30 - 17:00 ч.

 

Филиал на Дирекция социално подпомагане, към ДСП Ихтиман

Адрес: гр. Долна баня,  ул. "Търговска" 31 А

Телефон: 07 120/ 23-73

 

ВиК

Адрес: гр. Долна Баня, ул.Търговска №89

Телефон: 07120 30 70

 

Каса на  EasyPay

Адрес: гр. Долна баня, ул. Тъгровска №134

 

Пощенска станция Долна баня

Адрес: гр. Долна баня, ул. Тъгровска №85