Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2022

Аптеки

Частна аптека
Адрес : гр. Долна баня, ул. "Търговска" №105;

Банки

Банка и Банкомат на  ЦКБ
Адрес: гр. Долна баня, ул. "Търговска" № 93

Банкомат на Банка ДСК 
Адрес: гр. Долна баня, ул. "Търговска" № 91

Медицинска помощ

Медицински център Долна баня
Адрес: гр. Долна баня, ул. "Св. Св. Кирил и Методий"  № 14

Общопрактикуващи лекари:
Д-р Весела Узунова
Д-р Ангел Митев
Д-р Милка Шамова

Педиатър: 
Надя Кайтазова

Зъболекари:
Д-р Венко Делчев
Д-р Ива Кацарова

Лаборант:
Ирина Гаджанова

Бензиностанции

Бензиностанция "Круиз"
Адрес: гр. Долна баня, ул. "Търговска" № 1

Бензиностанция "Верка Драганова" 
Адрес: гр. Долна баня, ул. "Търговска" № 2а

Училища и Детска градина

Училища

Детска градина

Маршрутно разписание

Градска баня

 

Учреждения

Полицейски участък Долна баня
Адрес: гр.Долна баня, ул.”Търговска” № 131
Телефон: 07120/21-31

Филиал на Бюро по труда, към ДБТ гр. Самоков
Адрес: гр. Долна баня,  ул. "Бистришка" 26
Телефон: 0878281730
Електронна поща: filial_dolnabanya@mbox.contact.bg
Работно време: 8:30 - 17:00 ч.

Филиал на Дирекция социално подпомагане, към ДСП Ихтиман
Адрес: гр. Долна баня,  ул. "Търговска" 31 А
Телефон: 07120/ 23-73

ВиК
Адрес: гр. Долна Баня, ул.Търговска №89
Телефон: 07120 30 70

Каса на  EasyPay
Адрес: гр. Долна баня, ул. Тъгровска №134

Пощенска станция Долна баня
Адрес: гр. Долна баня, ул. Тъгровска №85

Уведомления

 

Уведомление № 1 от 12.05.2016 г.

Уведомление № 2 от 06.06.2016 г.

Уведомление № 3 от 08.06.2016 г.

Уведомление № 4 от 14.06.2016 г.

Уведомление № 5 от 04.07.2016 г.

Уведомление № 6 от 14.10.2016 г.

Уведомление № 7 от 14.10.2016 г.

Уведомление № 8 от 18.11.2016 г.

Уведомление № 1 от 13.06.2017 г.

Уведомление № 2 от 13.06.2017 г.

Уведомление № 3 от 13.06.2017 г.

Уведомление № 4 от 18.07.2017 г.

Уведомление № 1 от 23.01.2019 г.

Уведомление № 2 от 23.01.2019 г.

Уведомление № 1 от 06.02.2020 г.

Уведомление № 2 от 10.02.2020 г.

Уведомление № 1 от 11.01.2021 г.

Уведомление № 2 от 09.02.2021 г.

Уведомление № 3 от 05.08.2021 г.

Уведомление № 4 от 13.10.2021 г.