Z6_PPGAHG800HID90QNCRBKIV1I65
Z7_PPGAHG800HID90QNCRBKIV1IH7

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 22.11.2021
Последна актуализация: 11.01.2022

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ


Община Долна баня се ангажира да осигури достъп до интернет страницата си и мобилните приложения в съответствие с изискванията за достъпност, установени в Директива (EС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 г. (ОВ L 327 от 02.12.2016 г.), Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалната интернет страница на община Долна баня с електронен адрес: https://dolnabanya.egov.bg .

Нашата мисия и цел е да осигуряваме достъпно, ясно и лесно разбираемо съдържание с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ориентирано към всички потребители, независимо от използваните технологии и умения.

Съдържанието на нашата интернет страница включва текстова и нетекстова информация, документи и формуляри за изтегляне, както и двупосочно взаимодействие като обработка на цифрови формуляри и осъществяване на процеси по удостоверяване на автентичност, идентификация и извършване на плащания.

Ние се стремим да поддържаме и подобряваме нашата интернет страница така, че тя да обхваща всички потенциални потребители, като се вземат под внимание възможните видове взаимодействие, особеностите на различни видове устройства, ниво на техническо познание, личностни и колективни интереси.

Като има предвид бързото развитие на информационните технологии, администрацията на Община Долна баня се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.


Статус на съответствие

Настоящият уебсайт е изграден като федериран портал към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) в инфраструктурата на Държавна Агенция „Електронно управление“. Съответства частично на посочения стандарт поради установени несъответствия и изключения.


Обратна информация и данни за контакт

С цел подобряване качеството на достъпност и в случаи на срещнати затруднения при работа с интернет страницата ни, моля свържете се с нас и опишете проблема. За предоставяне на обратна информация, предложения и сигнали относно достъпността на този уебсайт, можете да използвате контактната ни форма, достъпна тук.

Тази декларация е изготвена на 04.01.2022 г.
 

Владимир Джамбазов
Кмет на Община Долна баня