Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.02.2024

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

в Общински съвет при Община Долна баня

(Мандат 2023 - 2027 година)

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ №1 - "Общинска икономическа и инвестиционна политика. Общинско имущество. Общински финанси, данъци и такси. Общинска администрация. Обществен ред и сигурност. Регионална политика. Инфраструктури. Устройство на територията. Земеделие и гори. Опазване на околната среда и използване на природните ресурси. Благоустрояване и комунални дейности".

1. Петя  Янева - ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. Елисавета  Сестримска- Член

3. Филип  Джамбазов - Член

4. Огнян  Добрев - Член

5. Лиляна Драганова - Член

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ №2 - "Образование. Култура. Здравеопазване. Социални грижи. Работа с деца и младежи. Развитие на отдиха, спорта и туризма. Демографски въпроси. Ритуали. Вероизповедания. Културни исторически и архитектурни паметници."

1. Даниела Методиева - ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. Биляна Спасова-Рименова - Член

3. Иван Церовски- Член

4. Славчо  Бояджиев - Член

5. Лиляна Драганова - Член

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ №3 - "Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество"

1. Филип  Джамбазов - ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. Огнян  Добрев - Член

3. Биляна Спасова-Рименова - Член

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

в Общински съвет при Община Долна баня

(Мандат 2019 - 2023 година)

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ №1 - "Общинска икономическа и инвестиционна политика. Общинско имущество. Общински финанси, данъци и такси. Общинска администрация. Обществен ред и сигурност. Регионална политика. Инфраструктури. Устройство на територията. Земеделие и гори. Опазване на околната среда и използване на природните ресурси. Благоустрояване и комунални дейности".

1. Елисавета  Сестримска - ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. Филип  Джамбазов - Член

3. Петя  Янева - Член

4. Огнян  Добрев - Член

5. Лиляна Драганова - Член

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ №2 - "Образование. Култура. Здравеопазване. Социални грижи. Работа с деца и младежи. Развитие на отдиха, спорта и туризма. Демографски въпроси. Ритуали. Вероизповедания. Културни исторически и архитектурни паметници."

1. Биляна Спасова-Рименова - ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. Даниела Методиева- Член

3. Николай  Чернаев - Член

4. Славчо  Бояджиев - Член

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ №3 - "Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество"

1. Филип  Джамбазов - ПРЕДСЕДАТЕЛ

2. Огнян  Добрев - Член

3. Петя Янева - Член