Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DC5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111DS3
Протоколи Решения 2023 г. Решения 2022 г. Решения 2021 г. Решения 2020 г. Решения 2019 г. Решения 2018 г. Решения 2017 г. Решения 2016 г. Решения 2015 г.

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.02.2021
Последна актуализация: 12.01.2022

В секциите в ляво можете да откриете Решенията и Протоколите от проведените сесии на Общински съвет Долна баня.