Z6_PPGAHG80095970QV0I6U6EHC24
Z7_PPGAHG80095970QV0I6U6EHCI2

Решения 2022 г.

Дата на публикуване: 18.02.2022
Последна актуализация: 17.02.2023

Решения по протокол № 1 от 15.02.2022 година

Решение № 1

Решение № 2

Решение № 3

Решение № 4

Решение № 5

Решение № 6

Решение № 7

Решение № 8

Решение № 9

Решение № 10

Решение № 11

Решение № 12

Решения по протокол № 2 от 25.03.2022 година

Решение № 13

Решение № 14

Решение № 15

Решение № 16

Решение № 17

Решение № 18

Решение № 19

Решение № 20

Решение № 21

Решение № 22

Решение № 23

Решения по протокол № 3 от 20.04.2022 година

Решение № 24

Решение № 25

Решение № 26

Решение № 27

Решение № 28

Решение № 29

Решение № 30

Решение № 31

Решение № 32

Решение № 33

Решение № 34

Решение № 35

Решение № 36

Решение № 37

Решение № 38

Решение № 39

Решение № 40

Решения по Протокол № 4 от 20.05.2022 година

Решение № 41

Решение № 42

Решение № 43

Решение № 44

Решение № 45

Решение № 46 

Решение № 47

Решение № 48

Решение № 49

Решения по Протокол № 5 от 27.06.2022 година

Решение № 50

Решение № 51

Решение № 52

Решение № 53

Решение № 54

Решение № 55

Решение № 56

Решения по Протокол № 6 от 29.07.2022 година

Решение № 57

Решение № 58

Решение № 59

Решение № 60

Решение № 61

Решение № 62

Решение № 63

Решение № 64

Решение № 65

Решение № 66

Решение № 67

Решение № 68

Решение № 69

Решение № 70

Решение № 71

Решения по протокол № 7 от 12.09.2022 година

Решение № 72

Решение № 73

Решение № 74

Решение № 75

Решения № 76

Решения № 77

Решение № 78

Решения № 79

Решение № 80

Решения по протокол № 8 от 01.11.2022 година

Решение № 81

Решение № 82 

Решение № 83

Решение № 84

Решение № 85

Решение № 86

Решение № 87

Решение № 88

Решение № 89

Решение № 90

Решение № 91

Решение № 92

Решение № 93

Решения по протокол № 9 от 01.12.2022 година

           Решение № 94

           Решение № 95

           Решение № 96

           Решение № 97

           Решение № 98

           Решение № 99

           Решение № 100

           Решение № 101

           Решение № 102

           Решение № 103

Решения по протокол № 10 от 29.12.2022 година

          Решение № 104

          Решение № 105

          Решение № 106

          Решение № 107

          Решение № 108

          Решение № 109

          Решение № 110

          Решение № 111

          Решение № 112

          Решение № 113

          Решение № 114

          Решение № 115

          Решение № 116