Z6_PPGAHG80095970QV0I6U6EHC24
Z7_PPGAHG80095970QV0I6U6EHCI2

Решения 2022 г.

Дата на публикуване: 18.02.2022
Последна актуализация: 27.06.2022

Решения по протокол № 1 от 15.02.2022 година

Решение № 1

Решение № 2

Решение № 3

Решение № 4

Решение № 5

Решение № 6

Решение № 7

Решение № 8

Решение № 9

Решение № 10

Решение № 11

Решение № 12

Решения по протокол № 2 от 25.03.2022 година

Решение № 13

Решение № 14

Решение № 15

Решение № 16

Решение № 17

Решение № 18

Решение № 19

Решение № 20

Решение № 21

Решение № 22

Решение № 23

Решения по протокол № 3 от 20.04.2022 година

Решение № 24

Решение № 25

Решение № 26

Решение № 27

Решение № 28

Решение № 29

Решение № 30

Решение № 31

Решение № 32

Решение № 33

Решение № 34

Решение № 35

Решение № 36

Решение № 37

Решение № 38

Решение № 39

Решение № 40

Решения по Протокол № 4 от 20.05.2022 година

            Решение № 41

            Решение № 42

            Решение № 43

            Решение № 44

            Решение № 45

            Решение № 46 

            Решение № 47

            Решение № 48

            Решение № 49

Решения по Протокол № 5 от 27.06.2022 година

            Решение № 50

            Решение № 51

            Решение № 52

            Решение № 53

            Решение № 54

            Решение № 55

            Решение № 56