Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08F1LT1
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08F1LN5

Решения 2017

Дата на публикуване: 09.09.2021
Последна актуализация: 24.11.2021

Решения по протокол № 1 от 31.01.2017 година

Решение № 1

Решение № 2

Решение № 3

Решение № 4

Решение № 5

Решение № 6

Решение № 7

Решение № 8

Решение № 9

Решение № 10

Решение № 11

Решение № 12

Решение № 13

Решение № 14

Решение № 15

Решения по протокол № 2 от 28.02.2017 година

Решение № 16

Решение № 17

Решение № 18

Решение № 19

Решения по протокол № 3 от 29.03.2017 година

Решение № 20

Решение № 21

Решение № 22

Решение № 23

Решение № 24

Решение № 25

Решение № 26

Решение № 27

Решение № 28

Решение № 29

Решение № 30

Решение № 31

Решение № 32

Решение № 33

Решение № 34

Решение № 35

Решение № 36

Решение № 37

Решение № 38

Решения по протокол № 4 от 28.04.2017 година

Решение № 39

Решения по протокол № 5 от 22.05.2017 година

Решение № 40

Решение № 41

Решение № 42

Решение № 43

Решение № 44

Решение № 45

Решение № 46

Решение № 47

Решение № 48

Решение № 49

Решение № 50

Решение № 51

Решение № 52

Решение № 53

Решение № 54

Решение № 55

Решение № 56

Решение № 57

Решение № 58

Решение № 59

Решение № 60

Решения по протокол № 6 от 16.06.2017 година

Решение № 61

Решение № 62 

Решение № 63

Решение № 64

Решение № 65

Решение № 66

Решение № 67

Решение № 68

Решение № 69

Решение № 70

Решение № 71

Решение № 72

Решение № 73

Решение № 74

Решение № 75

Решение № 76

Решение № 77

Решение № 78

Решения по протокол № 7 от 01.08.2017 година

Решение № 79

Решение № 80

Решение № 81

Решение № 82

Решение № 83

Решение № 84

Решение № 85

Решение № 86

Решение № 87

Решение № 88

Решение № 89

Решения по протокол № 8 от 18.08.2017 година

Решение № 90

Решение № 91 от 13.09.2017 г.

Решение № 91

Решения по протокол № 9 от 25.09.2017 година

Решение № 92

Решение № 93

Решение № 94

Решение № 95

Решение № 96

Решения по протокол № 10 от 19.10.2017 година

Решение № 97

Решение № 98

Решение № 99

Решение № 100

Решение № 101

Решение № 102

Решение № 103

Решение № 104

Решение № 105

Решение № 106

Решение № 107

Решение № 108

Решение № 109

Решение № 110

Решение № 111

Решения по протокол № 11 от 05.12.2021 година

Решение № 112

Решение № 113

Решение № 114

Решение № 115

Решение № 116

Решение № 117

Решение № 118

Решение № 119

Решение № 120 

Решение № 121

Решение № 122

Решение № 123

Решение № 124

Решение № 125

Решение № 126

Решение № 127

Решение № 128

Решение № 129

Решение № 130

Решение № 131

Решение № 132

Решения по протокол № 12 от 29.12.2017 година

Решение № 133

Решение № 134

Решение № 135

Решение № 136

Решение № 137

Решение № 138

Решение № 139

Решение № 140

Решение № 141

Решение № 142

Решение № 143