Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKHP81
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH585

Решения 2020 г.

Дата на публикуване: 09.09.2021
Последна актуализация: 20.12.2021

Решения по протокол № 1 от 21.01.2020 година

Решение № 1

Решения по протокол № 2 от 06.02.2020 година

Решение № 2

Решение № 3

Решение № 4

Решение № 5

Решение № 6

Решение № 7

Решение № 8

Решение № 9

Решения по протокол № 3 от 04.03.2020 година

Решение № 10

Решение № 11

Решение № 12

Решение № 13

Решение № 14

Решение № 15

Решение № 16

Решение № 17

Решение № 18

Решение № 19

Решение № 20

Решение № 21

Решение № 22

Решение № 23

Решение № 24

Решение № 25

Решение № 26

Решение № 27

Решения по протокол № 4 от 23.03.2020 година

Решение № 28

Решение № 29

Решение № 30

Решение № 31

Решение № 32

Решение № 33

Решение № 34

Решения по протокол № 5 от 11.05.2020 година

Решение № 35

Решение № 36

Решение № 37

Решение № 38

Решение № 39

Решение № 40

Решение № 41

Решение № 42

Решение № 43

Решение № 44

Решение № 45

Решения по протокол № 6 от 25.06.2020 година

Решение № 46

Решение № 47

Решение № 48

Решение № 49

Решение № 50

Решение № 51

Решение № 52

Решение № 53

Решения по протокол № 7 от 18.09.2020 година

Решение № 54

Решение № 55

Решение № 56

Решение № 57

Решение № 58

Решение № 59

Решение № 60

Решение № 61

Решение № 62

Решение № 63

Решение № 64

Решение № 65

Решения по протокол № 8 от 14.10.2020 година

Решение № 66

Решения по протокол № 9 от 27.10.2020 година

Решение № 67

Решение № 68

Решение № 69

Решение № 70

Решение № 71

Решение № 72

Решения по протокол № 10 от 30.12.2020 година

Решение № 73

Решение № 74

Решение № 75

Решение № 76

Решение № 77

Решение № 78

Решение № 79

Решение № 80

Решение № 81

Решение № 82

Решение № 83

Решение № 84

Решение № 85

Решение № 86

Решение № 87

Решение № 88

Решение № 89

Решение № 90

Решение № 91