Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OR1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CO7

Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 03.02.2022

Долна баня , България – Непорент , Полша

През септември 2004 година при посещение кмета на гр. Непорент г-н Славомир Мачей Мазур бе подписано споразумение за приятелство между двете общини, за осъществяване на обмен в областта на туризма, културата и спорта, контакти между училищата, здравното и социалното дело, в добрия дух и принцип на равноправие и сътрудничество.

Охрид - посещение и обмяна на опит, с намерение за сътрудничество – м. ноември 2005 година.

Покана за побратимяване с испански град - Реус или Аликанте, тъй като в тях живеят и работят много семейства от Долна баня.