Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P5
Местоположение Природни ресурси Население Инфраструктура Забележителности

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.02.2022

Община Долна баня се намира в Югозападна България и е една от общините формиращи Софийска област.  Общината е разположена върху площ  от 68,000 km2,  и е 21-вата по големина сред 22-те общини на областта, което съставлява 0,94% от територията на областта. Състои се от административния център - град Долна баня и село Свети Спас. През 2015 г. при изпълнение на условията по Закона за административно-териториално устройство с Указ № 203 на Президента на Република България е създадео село Свети Спас, което се намира на 3 км. от общинския център.

Общината е разположена в Долнобанската котловина, край десния бряг на река Марица. На юг са северните склонове на Рила, а на север граничи с подножието на Черни рид, дял от Средна гора. Община Долна баня отстои на 70 км. от  гр. София и на 100 км. от гр. Пловдив, което осигурява бърз и удобен транспорт.  През Долна баня минава пътят Пловдив-Дупница – Кулата /през Боровец-19 км./. Разположена е на 9 км. западно от гр. Костенец и на 25 км. източно от гр. Самоков.