Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115D2
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115F2
Почетни звания Символи

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.12.2021

Символите на Община Долна баня са:

  • Герб на Общината
  • Знаме на Общината
  • Печати на Общината и Общинския съвет
  • Ключ на Общината

Почетни звания:

  • Почетно гражданство
  • Почетен медальон на Община Долна баня
  • Награда “Дълголетник на Общината”