Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.01.2022

Почетно гражданство:

Със званието “Почетен гражданин на Община Долна баня” се награждават български и чуждестранни граждани с особени заслуги и принос във всички области на политическия, социалния, културния и спортен живот на града и общината.

Званието се присъжда по повод празника на града – Възнесение Господне - Спасов ден или други изключителни случаи.

Почетният знак представлява метален плакет с кръгла форма, на който е изобразен гербът на общината.
Знакът е придружен със специален диплом.


Почетен медальон на Община Долна баня:

Почетният медальон на Община Долна баня се връчва на първото родено дете и последното родено дете през съответната година.

Връчва се на майката на 21 януари - деня на родилната помощ.

На медальона са изобразени ликовете на света Богородица и Младенеца.

Той е придружен с диплом и послание към новороденото дете.


Награда “Дълголетник на Общината”:

Връчва се на най- възрастния жител на Общната, ежегодно.

Символите, празникът, наградите и отличията на Общината са утвърдени с Наредба за символиката на Община Долна баня, приета от Общински съвет - Долна баня на 14.05.2004г.