Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K06
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12107
Месечни отчети по изпълнението на бюджета Тримесечни отчети по изпълнението на бюджета

Отчети по изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 26.01.2022