Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.02.2024

Издаване на карта за безплатно паркиране на моторно превозно средство (МПС), обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране в община Долна баня

Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС

Маршрутно разписание в сила от 08.02.2024 г.

Регистър на издадените карти за безплатно паркиране на моторно превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания


Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.


Нови изменения в цените за пътуване по междуселищния транспорт от 1 февруари


ОТЧЕТИ ПО ЧЛ.71

Отчет по чл.71 за 2022 година