Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK54T3

Председател на Общински съвет - Долна баня

Председател на Общински съвет - Долна баня е Лиляна Драганова

Председателят:

  • свиква съвета на заседание;
  • ръководи подготовката на заседанията на съвета;
  • ръководи заседанията на съвета;
  • координира работата на постоянните комисии; подпомага съветниците в тяхната дейност;
  • представлява съвета пред външни лица и организации.