Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.01.2022

Народно читалище “Рила – 1898” 

На територията на община Долна баня има едно действащо читалище -  Народно читалище “Рила – 1898” и е единствената културна институция в града и общината. Носител е на званието „Образцово” и на орден „Кирил и Методий”- втора степен. Там се извършват разнообразни занимания, дейности и кръжоци, безплатно, според желанията и интересите на децата. Към читалището са създадени  и функционират следните дейности:

                                                                               Народно читалище "Рила-1989"


•    Школа по рисуване;
•    Модерни танци;
•    Фолклорни танци;
•    Латино танци;
•    Школа за  фолклор с пресъздаване на обичай и народни танци ;
•    Лятно кино;
•    Организирани работилници за деца, четене и представяне на книги, изработване на украси за празници и други дейности.

На територията на общината има една действаща библиотека.

                                                                          Читалищна библиотека

На територията на община Долна баня има един музей,  и няколко културни и военни паметници:

                                                                            Музей

 

•    Паметник на загиналите в I-та и  II-та световна война;

Паметник на загиналите в I-та и  II-та световна война


•    Паметна плоча на Васил Левски и Георги Бенковски;

Паметна плоча на Васил Левски и Георги Бенковски


•    Паметна плоча на загиналите в Освобождението на България от турско робство;

Паметна плоча на загиналите в Освобождението на България от турско робство


•    Паметник на загиналите в Септемврийското въстание;

Паметник на загиналите в Септемврийското въстание


•    Паметник на загиналите

Паметник на загиналите

Освен останките от древните селища, музей, културни паметници, пътища и античните могили като паметници на културата с местно значение са обявени и различни сгради:


•    осем къщи в гр. Долна баня /само две от тях са използваеми и в добро състояние/;

•    старото училище, чието изграждане е започнало през 1879г. и е първият обществен строеж в селището след Освобождението. Сградата е реставрирана и превърната в музей, който в последното десетилетие на ХХ век е разрушен, предстои възстановяването му;

•    Хамамът (банята). Минералният извор е привличал около себе си хората още от дълбока древност, но сериозни разкопки не са правени. Към 1700г.  хаджи Радослав от Костенец построява баня. През 2014 г. с финансови средства по “Програма за развитие на селските райони”   Римската баня е реконструирана, като    напълно е запазен архитектурният и   облик. И до ден    днешен Римската баня е един от символите и забележителностите на община Долна баня.


Римска баняРимска баняРимска баня