Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KC5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12145

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.09.2023

Програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост в Община Долна баня за 2023 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Долна баня за 2022 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Долна баня за 2021 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Долна баня за 2020 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Долна баня за 2019 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Долна баня за 2018 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Долна баня за 2017 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Долна баня за 2016 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Долна баня за 2015 г.