Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K14
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C6

Центрове за подкрепа на личностното развитие

Община Долна баня е социално ангажирана община, която предлага 2 услуги  за личностно развитие:

1. Център за обществена подкрепа /ЦОП/ с капацитет от 40 деца

2. Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ с капацитет от 30 деца

 

 

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.02.2022