Z6_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K2886
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28O3

Решения 2023 г.

Дата на публикуване: 12.01.2023
Последна актуализация: 09.11.2023

Решения по протокол № 1 от 16.02.2023 година

Решение № 1

Решение № 2

Решение № 3

Решение № 4

Решение № 5

Решение № 6

Решение № 7

Решение № 8

Решение № 9

Решение № 10

Решение № 11

Решение № 12

Решения по Протокол № 2 от 04.04.2023 година

Решение № 13

Решение №14

Решение № 15

Решение № 16

Решение № 17

Решение № 18

Решение № 19

Решение № 20

Решение № 21

Решение № 22

Решение № 23

Решение № 24

Решение № 25

Решение № 26

Решение № 27

Решение № 28

Решение № 29

Решение № 30

Решение № 31

Решение № 32

Решение № 33

Решения по Протокол № 3 от 30.05.2023 година

Решение № 34

Решение № 35

Решение № 36

Решение № 37

Решение № 38

Решение № 39

Решение № 40

Решение № 41

Решение № 42

Решение № 43

Решение № 44

Решение № 45

Решение № 46

Решение № 47

Решения по Протокол № 4 от 14.07.2023 година

Решение № 48

Решение № 49

Решение № 50

Решение № 51

Решение № 52

Решение № 53

Решение № 54

Решение № 55

Решение № 56

Решение № 57

Решение № 58

Решение № 59

Решение № 60

Решение № 61

Решение № 62

Решение № 63

Решение № 64

Решение № 65

Решение № 66

Решение № 67

Решение № 68

Решение № 69

Решения по Протокол № 5 от 01.08.2023 година

Решение № 70

Решение № 71

Решения по Протокол № 6 от 23.08.2023 година

Решение № 72

Решение № 73

Решение № 74

Решение № 75

Решение № 76

Решение № 77

Решение № 78

Решение № 79

Решения по Протокол № 7 от 18.09.2023 година

Решение № 80

Решение № 81

Решение № 82

Решение № 83

Решение № 84 

Решение № 85

Решение № 86

Решение № 87

Решение № 88

Решение № 89

Решение № 90

Решения по Протокол № 1 от 07.11.2023 година

Решение № 1

Решение № 2

Решение № 3