Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24C5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE6

Политическа структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.12.2021

Общински съвет Долна баня - Мандат 2019-2023 г., е с численост от 9 общински съветници.

№ по ред ИМЕНА НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПАРТИЯ / КОАЛИЦИЯ
1. Лиляна Драганова ПП ГЕРБ
2. Биляна Спасова-Рименова ПП ГЕРБ
3. Даниела Методиева ПП ГЕРБ
4. Елисавета Сестримска ПП ГЕРБ
5. Николай Чернаев БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
6. Огнян Добрев ПП ГЕРБ
7. Петя Янева ПП ГЕРБ
8. Славчо Бояджиев ПП ГЕРБ
9. Филип Джамбазов ПП ГЕРБ