Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 04.04.2023

Адрес за кореспонденция: гр. Долна баня, ул. "Търговска" № 134, ет. 1
Деловодство - тел.: 07120/ 88 34
ЕСГРАОН - тел.: 07120/ 88 37

e-mail: obshtinadb@abv.bg 

Работно време на Центъра за административно обслужване:
08:30 - 17:30 часа
/не е необходимо предварително записване на час за посещение на ЦАО/

 

Административното обслужване в рамките на Община Долна баня се осъществява чрез:

  • Центърът за административно обслужване, находящ се на първия етаж на административната сграда на Община Долна баня;
  • Електронно - чрез интернет страницата на Община Долна баня.