Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE4
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3AE2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K5

Образование

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.12.2021

На територията на община Долна баня функционират три образователни заведения:

  • Детска градина "Юрий Гагарин"
  • Средно училище "Неофит Рилски"
  • Професионална гимназия "Христо Ботев"