Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 14.03.2023

Община Долна баня активно и последователно показва своята ангажираност в действията си по отношение на нуждите на населението си. Общината има силно развита политика в сферата на социалните услуги, пряко свързана с нуждите на населението – болни, възрастни, уязвими групи и деца. Предлагани услуги на територията на Общината са:

•    Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Констанца Ляпчева“

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Констанца Ляпчева

•    Преходно жилище;

Преходно жилище

    Два Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства „Успение на Пресвета Богородица“ 1 и 2;

Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства „Успение на Пресвета Богородица“ 1 и 2

•    Център за социална рехабилитация и интеграция;
•    Център за настаняване от семеен тип за стари хора "Преподобно Симеон Стълпник";


•    Център за  настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция "Свети Йоан Рилски";


•    Домашен социален патронаж;
•    Център за обществена подкрепа;

Център за обществена подкрепа

•    Център за работа с деца на улицата;

Център за работа с деца на улицата

  • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция "Свети Игнатий Богоносец";

  • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства "Свети Игнатий Богоносец";