Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK5264
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK52U3

Докладни записки

Дата на публикуване: 17.09.2021
Последна актуализация: 12.01.2022

В секциите от ляво можете да откриете докладни записките до Общински съвет.