Z6_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK5264
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EK52U3
Докладни записки от 2024 г. Докладни записки от 2023 г. Докладни записки от 2022 г. Докладни записки от 2021 г. Докладни записки от 2020 г. Докладни записки от 2019 г. Докладни записки от 2018 г. Докладни записки от 2017 г. Докладни записки от 2016 г. Докладни записки от 2015 г.

Докладни записки

Дата на публикуване: 17.09.2021
Последна актуализация: 12.01.2022

В секциите от ляво можете да откриете докладни записките до Общински съвет.