Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T33

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 28.10.2021

 

В Центъра за административно обслужване на гражданите са обособени пет работни места - 1 деловодство, 2 местни данъци и такси и 2 работни места ЕСГРАОН.

Гражданите влизат един по един и се насочват към съответното гише за обслужване.