Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 28.07.2023

Закон за туризма

Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

Правилник за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на община Долна баня

Правилник за организацията и дейността на Консултативен съвет по въпросите на туризма при Община Долна баня

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 

Обекти с ненормирано/непрекъснато работно време на територията на община Долна баня

Заведения за хранене и развлечения на територията на община Долна баня

 

Регистър категоризирани места за настаняване клас А

Регистър категоризирани места за настаняване клас Б

Регистър регистрирани места за настаняване клас В

Регистър на категоризирани заведения за хранене и развлечения

 

Образците на документите можете да свалите от тук 

Типове и видове места за настаняване (МН)

Типове и видове заведения за хранене и развлечения (ЗХР)

Инфо брошура МН

Инфо брошура ЗХР

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опастност от заразяване с COVID-19 в България (съгласувано с Министерството на здравеопазването) - версия 10

Правила за прилагане на противоепидемични мерки в туристическите обекти през летен сезон 2021

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и др.)

Минимални задължителни изисквания за съответните категории на туристически обекти, които се определят от кмета на общината (съгласно чл. 128 от ЗТ)

  1. Хотели ЕДНА звезда
  2. Хотели ДВЕ звезди
  3. Мотели ЕДНА, ДВЕ и ТРИ звезди
  4. Семейни хотели ЕДНА, ДВЕ, ТРИ звезди
  5. Хостели ЕДНА, ДВЕ и ТРИ звезди
  6. Пансиони ЕДНА и ДВЕ звезди
  7. Почивни станции ЕДНА, ДВЕ и ТРИ звезди
  8. Къща за гости ЕДНА, ДВЕ и ТРИ звезди
  9. Къмпинги и бунгала ЕДНА, ДВЕ и ТРИ звезди
  10. Заведения за хранене и развлечения ЕДНА, ДВЕ и ТРИ  звезди.

Национален туристически регистър

Тестова среда на ЕСТИ и СРН

Достъп до интернет страницата на Единната система за туристическа информация - реална среда

Интерфейси за комуникация с ЕСТИ

Образец на регистър на настанените туристи

Заповед за определяне на съдържанието на данните в регистъра на настанените туристи, воден от лицата, извършващи хотелиерство на територията на Република България

Видео обучения - ЕСТИ  https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/video-obucheniya-0

 

Съобщения за прекратена категория на туристически обекти:

Съобщение от 27.07.2023 г.

Съобщение от 21.07.2023 г.

Съобщение от 10.07.2023 г.

Съобщение от 22.02.2023 г.

Съобщение от 08.09.2022 г.

Съобщение от 14.06.2022 г.

Съобщение от 06.06.2022 г.

Съобщение от 22.03.2022 г.

Съобщение от 16.03.2022 г.

Съобщение от 01.02.2022 г.

Съобщение от 21.09.2021 г.

Съобщение от 25.08.2021 г.

Съобщение от 09.06.2021 г.

Съобщение от 28.04.2021 г.

Съобщение от 06.07.2020 г.

Съобщение от 26.11.2019 г.

Съобщение от 31.05.2019 г.

Съобщение от 05.02.2019 г.

Съобщение от 01.01.2019 г.

Съобщение от 06.11.2018 г.

Съобщение от 01.08.2018 г.

Съобщение от 02.05.2018 г.

Съобщение от 19.05.2017 г.

Съобщение от 10.01.2017 г.

Съобщение от 29.11.2016 г.

Съобщение от 24.08.2016 г.

Съобщение от 25.07.2016 г.

Съобщение от 04.04.2016 г.

Съобщение от 05.02.2016 г.

Съобщение от 11.12.2014 г.

Съобщение от 25.09.2014 г.

Съобщение от 26.02.2014 г.

Съобщение от 29.01.2014 г.

Съобщение от 13.09.2013 г.

Съобщение от 14.05.2013 г.