Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IA3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Oбщински предприятия

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.11.2021

Към общината функционират две общински предприятия:

•    Фирма „Долна баня строй“ – Предметът на дейност е строителство, ремонт и реконструкция на обекти,мрежи и техническа инфраструктура, извършване на комунално-битови дейности и услуги и довършително строително-монтажни работи;

•    Социално предприятие „Обществена пералня“ – Предметът на дейност е задоволяване на нуждите от перилни услуги на граждани и юридически лица (приемане на пране, сортиране, обработване, пране, сушене, гладене, сгъване, опаковане и доставка на пране);