Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 15.12.2021

Здравеопазването в общината е поверено на трима общопрактикуващи лекари:

д-р Весела Узунова

д-р Милка Шамова

д- р Ангел Митев

Един педиатър: д-р Надя Кайтазова

На територията на общината има един лаборант: Ирина Гаджанова

Един зъболекарски кабинет:

д- р Венко Делчев

д-р Ива Кацарова

Веднъж седмично специалист-гинеколог извършва прегледи в общинската болница - д-р Пламен Николов