Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QF5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.02.2022

Детска градина "Юрий Гагарин",  гр. Долна баня

Адрес: гр. Долна баня, ул. "Новодомска" №10 А
телефон: 07120/ 21 08
е-mail: odz_gagarin@abv.bg
уеб страница: https://dg-gagarin-dolnabanya.eu/

 

Директор: Ралица Божилова
Телефон:  0885160767