Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.11.2023

ДАНЪЦИТЕ КЪМ ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ВЕЧЕ СЕ ПЛАЩАТ ПО ЕГН ИЛИ БУЛСТАТ ПРЕЗ КАСИТЕ НА ИЗИПЕЙ И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ СИСТЕМАТА ИПЕЙ ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО!

Местните данъци и такси към Долна баня вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ.
Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.

Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци.

По новия начин гражданите плащат без да носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да попълват каквито и да са документи или да звънят в общината и да търсят предварителна информация кой колко дължи. Информацията за целия данък излиза веднага след съобщаване на ЕГН-то или БУЛСТАТ и може да се плаща веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в реално време. Плащанията също се отразяват веднага в общината. Така не може да се допусне и двойно плащане на данъка. Електронните плащания подпомагат и шофьорите. Всеки един автомобил с регистрация в община Долна баня може да мине на годишен технически преглед веднага, след като данъците му бъдат заплатени автоматично някъде в страната или чужбина.

ИЗИПЕЙ към момента има 2 377 каси в цяла България. Те са с гъвкаво работно време и удобно за хората. Много от тях работят и в почивни, и празнични дни. Онлайн плащането спазва и Закона в последователността на издължаване на данъка - от най-старо към най-ново задължение.

Новата услуга чрез автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно хората. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината (някъде в България или чужбина) и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.

Услугата е абсолютно безвъзмездна за Общината.

Долна баня разширява услугите си, предлагайки много точки и канали за плащане на данъци от разстояние електронно, търсейки възможно най-евтиното, лекото и достъпното за хората. Онлайн плащанията са част от бързото, модерното и лесното обслужване на сънародниците ни в страната и целия свят. Идеята е да продължава тази тенденция и да се модернизира общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.

Линкът на ИПЕЙ е : https://www.epay.bg/v3main/front (през него всеки човек ще може да влиза директно от сайта на Долна баня и да използва регистрацията си в ИПЕЙ за плащане)
Линкът за ИЗИПЕЙ е : http://www.easypay.bg/?p=offices_list (тук се отваря списъкът с всички офиси на ИЗИПЕЙ в България с точния адрес и работното време на касите. Списъкът се актуализира непрекъснато)

Съобщения  по чл. 32 от ДОПК

Съобщение № 1/ 05.07.2022 г.

Съобщение № 2/ 05.07.2022 г.

Съобщение № 3/ 05.07.2022 г.

Съобщение № 4/ 05.07.2022 г.

Съобщение № 5/ 05.07.2022 г.

Съобщение № 6/ 05.07.2022 г.

Съобщение № 7/ 05.07.2022 г.

Съобщение № 8/ 13.07.2022 г.

Съобщение № 9/ 13.07.2022 г.

Съобщение № 10/ 13.07.2022 г.

Съобщение № 11/ 13.07.2022 г.

Съобщение № 12/ 13.07.2022 г.

Съобщение № 13/ 13.07.2022 г.

Съобщение № 14/ 13.07.2022 г.

Съобщение № 15/ 21.10.2022 г.

Съобщение № 16/ 21.10.2022 г.

Съобщение № 17/ 28.10.2022 г.

Съобщение № 18/ 30.11.2022 г.

Съобщение № 19/ 30.11.2022 г.

Съобщение № 20/ 18.01.2023 г.

Съобщение № 21/31.01.2023 г.

Съобщение № 22/31.01.2023 г.

Съобщение № 23/31.01.2023 г.

Съобщение № 24/31.01.2023 г.

Съобщение № 25/31.01.2023 г.

Съобщение № 26/31.01.2023 г.

Съобщение № 27/31.01.2023 г.

Съобщение № 28/15.02.2023 г.

Съобщение № 29/15.02.2023 г.

Съобщение № 30/15.02.2023 г.

Съобщение № 31/15.02.2023 г.

Съобщение № 32/15.02.2023 г.

Съобщение № 33/15.02.2023 г.

Съобщение № 34/15.02.2023 г.

Съобщение № 35/25.04.2023 г.

Съобщение № 36/12.07.2023 г.

Съобщение № 37/12.07.2023 г.

Съобщение № 38/25.07.2023 г.

Съобщение № 39/01.08.2023 г.

Съобщение № 40/03.08.2023 г.

Съобщение № 41/11.09.2023 г.

Съобщение № 42/27.10.2023 г.

Съобщение № 43/16.11.2023 г.

Стандартни бланки (молба и декларации), които могат да ви бъдат от полза:

* всички документи са в .doc или .docx формат