Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18E2
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OS2

Общинско социално предприятие Обществена пералня

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 16.12.2021

Предметът на дейност е задоволяване на нуждите от перилни услуги на граждани и юридически лица (приемане на пране, сортиране, обработване, пране, сушене, гладене, сгъване, опаковане и доставка на пране)

Правилник за устройството и дейността на Общинско социално предприятие "Обществена пералня", Долна баня