Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08FP264
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08FP210

Тримесечни отчети по изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 15.09.2021
Последна актуализация: 28.02.2024

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОДИНА

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на община Долна баня за първо тримесечие - публикуван на 02.05.2023 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на община Долна баня за второ тримесечие - публикуван на 25.07.2023 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на община Долна баня за трето тримесечие - публикуван на 01.11.2023 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на община Долна баня за четвърто тримесечие - публикуван на 28.02.2024 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на община Долна баня за първо тримесечие - публикуван на 31.03.2022 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за второ тримесечие - публикуван на 02.08.2022 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за трето тримесечие - публикуван на 28.10.2022 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за четвърто тримесечие - публикуван на 27.02.2023 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за първо тримесечие - публикуван на 05.05.2021 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за второ тримесечие - публикуван на 02.08.2021 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за трето тримесечие 2021 г. - публикуван на 28.10.2021 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за четвърто тримесечие - публикуван на 25.02.2022 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОДИНА

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за първо тримесечие - публикуван на 30.04.2020 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за второ тримесечие - публикуван на 28.07.2020 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за трето тримесечие - публикуван на 28.10.2020 г

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за четвърто тримесечие - публикуван на 25.02.2021 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за първо тримесечие - публикуван на 03.05.2019 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за второ тримесечие - публикуван на 29.07.2019 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за трето тримесечие - публикуван на 28.10.2019 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за четвърто тримесечие - публикуван на 24.02.2020 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за първо тримесечие - публикуван на 31.03.2018 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за второ тримесечие - публикуван на 30.07.2018 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за трето тримесечие - публикуван на 29.10.2018 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за четвърто тримесечие - публикуван на 25.02.2019 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за първо тримесечие - публикуван на 31.03.2017 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за второ тримесечие - публикуван на 10.07.2017 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за трето тримесечие - публикуван на 10.10.2017 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за четвърто тримесечие - публикуван на 31.12.2017 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за първо тримесечие - публикуван на 31.03.2016 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за второ тримесечие - публикуван на 10.07.2016 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за трето тримесечие - публикуван на 10.10.2016 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за четвърто тримесечие - публикуван на 31.12.2016 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за първо тримесечие - - публикуван на 31.03.2015 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за второ тримесечие - публикуван на 10.07.2015 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за трето тримесечие - публикуван на 10.10.2015 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня за четвърто тримесечие - публикуван на 31.12.2015 г.