Z6_PPGAHG800PC720QV69094P1827
Z7_PPGAHG800PC720QV69094P18A2

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2022г.

Дата на публикуване: 08.03.2022
Последна актуализация: 05.01.2023

Входящ № / Дата

Име Фамилия Длъжност Декларация по чл. 35 Неподали в срок
1/07.02.2022 Васил Димитров Директор ЦНСТСХ имущество и интереси (при освобождаване)  
2/07.02.2022 Васил Димитров Директор ЦНСТПЛД имущество и интереси (при освобождаване)  
3/07.02.2022 Лилянка Лозанова Младши експерт "Проекти и програми" имущество и интереси (при освобождаване)  
4/11.02.2022 Ивеслав Христов Директор ЦНСТСХ и ЦНСТПЛД

Декларация по чл.35, ал.1, т.1

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

 
5/26.04.2022 Милена Мачканова Директор социални услуги имущество и интереси (при освобождаване)  
6/26.04.2022 Йоан Димитров Директор ЦНСТПЛПР 1 и 2

Декларация - чл.35, ал.1, т.1

Декларация - чл.35, ал.1, т.2

 
7/28.04.2022 Елена Пенчева Директор ЦОП и ЦРДУ

Декларация - чл.35, ал.1, т.1

Декларация - чл.35, ал.1, т.2

 
8/29.04.2022 Лилия Пенова Директор ЦНСТДБУ

Декларация - чл.35, ал.1, т.1

Декларация - чл.35, ал.1, т.2

 
9/29.04.2022 Катя Манолова

Младши експерт

"Касиер счетоводител"

Декларация - чл.35, ал.1, т.1

 
10/03.05.2022 Йорданка Кулина Главен специалист "Технически секретар ТСУ" за имущество и интереси  
11/03.05.2022 Лиляна Митрова Младши експерт "Касиер" за имущество и интереси  
12/09.05.2022 Светлана Гълъбова Старши експерт за имущество и интереси  
13/09.05.2022 Мария Димитрова Старши експерт "Финанси, бюджет, ТРЗ" за имущество и интереси  
14/09.05.2022 Анелия Петрова Директор на дирекция РРСП за имущество и интереси  
15/09.05.2022 Цветелина Стефанова Младши експерт за имущество и интереси  
16/09.05.2022 Мария Джамбазова Старши експерт "Програми и проекти" за имущество и интереси  
17/10.05.2022 Катя Димитрова-Костадинова Секретар МКБППМН за имущество и интереси  
18/10.05.2022 Красимир Терзийски Секретар на община за имущество и интереси  
19/10.05.2022 Ангел Мичов Кметски наместник за имущество и интереси  
20/10.05.2022 Мариана Китова Младши експерт за имущество и интереси  
21/10.05.2022 Ивеслав Христов Директор ЦНСТПЛД, ЦНСТХ за имущество и интереси  
22/10.05.2022 Радослава Костадинова Старши експерт за имущество и интереси  
23/11.05.2022 Ралица Божилова Директор ДГ "Юрий Гагарин" за имущество и интереси  
24/11.05.2022 Нина Арнаудска Директор на дирекция АПОФУС за имущество и интереси  
25/11.05.2022 Теодора Митрева Старши експерт за имущество и интереси  
26/11.05.2022 Красимира Гълъбова Старши експерт за имущество и интереси  
27/12.05.2022 Анелия Тачева Главен инженер за имущество и интереси  
28/12.05.2022 Катя Манолова Младши експерт "Касиер счетоводител" Декларация - чл.35,ал.1, т.2   Да
29/12.05.2022 Евгения Свиленова Старши експерт за имущество и интереси  
30/12.05.2022 Весела  Дренкарова Старши експерт за имущество и интереси  
31/12.05.2022 Екатерина Захариева-Зафирова Старши експерт ЕСГРАОН за имущество и интереси  
32/13.05.2022 Зорница Христова Младши експерт за имущество и интереси  
33/13.05.2022 Ива Димитрова Главен специалист за имущество и интереси  
34/13.05.2022 Павлинка Кавалиерату Младши експерт за имущество и интереси  
35/13.05.2022 Тереза Генева Младши експерт Декларация - чл.35,ал.1, т.1  
36/16.05.2022 Тереза Генева Младши експерт Декларация - чл.35,ал.1,т.2