Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18E3
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OS1

Общинско предприятие фирма "Долна баня строй" ЕООД

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 24.11.2021

 Фирма „Долна баня строй“


Предметът на дейност е строителство, ремонт и реконструкция на обекти,мрежи и техническа инфраструктура, извършване на комунално-битови дейности и услуги и довършително строително-монтажни работи.