Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52K71
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52KN0

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.02.2022

С П И С Ъ К

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДОЛНА БАНЯ

МАНДАТ 2019-2023 г.

 

  1. Лиляна Драганова
  2. Биляна Спасова - Рименова
  3. Даниела  Методиева
  4. Елисавета  Сестримска
  5. Николай  Чернаев
  6. Огнян  Добрев
  7. Петя  Янева
  8. Славчо Бояджиев
  9. Филип Джамбазов