Z6_PPGAHG800P9K50QR53A08FP206
Z7_PPGAHG800P9K50QR53A08FP2S7

Месечни отчети по изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 15.09.2021
Последна актуализация: 13.11.2023

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2023 ГОДИНА 

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.10.2023 г. - публикуван на 13.11.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.09.2023 г. - публикуван на 11.10.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.08.2023 г. - публикуван на 12.09.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.07.2023 г.,- публикуван на 04.08.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.06.2023 г. - публикуван на 12.07.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.05.2023 г. - публикуван на 07.06.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.04.2023 г. - публикуван на 10.05.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.03.2023 г. - публикуван на 12.04.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 28.02.2023 г. – публикуван на 13.03.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.01.2023 г. - публикуван на 14.02.2023 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОДИНA

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.12.2022 г. - публикуван на 11.01.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.11.2022 г. - публикуван на 12.12.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.10.2022 г. - публикуван на 09.11.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.09.2022 г. – публикуван на 10.10.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.08.2022 г. - публикуван на 12.09.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.07.2022 г. - публикуван на 05.08.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.06.2022 г.- публикуван на 11.07.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.05.2022 г. - публикуван на 13.06.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.04.2022 г. - публикуван на 11.05.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.03.2022 г. - публикуван на 11.04.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 28.02.2022 г. - публикуван на 14.03.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.01.2022 година - публикуван на 11.02.2022 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.01.2021 г. - публикуван на 12.02.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 28.02.2021 г. - публикуван на 12.03.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.03.2021 г. - публикуван на 09.04.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.04.2021 г. - публикуван на 11.05.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.05.2021 г. - публикуван на 09.06.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.06.2021 г. - публикуван на 12.07.2021 г.
Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.07.2021 г. - публикуван на 09.08.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.08.2021 г. - публикуван на 10.09.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.09.2021 г. - публикуван на 08.10.2021 г.

Месечни отчети за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.10.2021 г. - публикуван на 10.11.2021 г.

Месечни отчети за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.11.2021 г. - публикуван на 10.12.2021 г.

Месечни отчети за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.12.2021 г. - публикуван на 11.01.2022 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОДИНА 

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.01.2020 г. - публикуван на 11.02.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 29.02.2020  г. - публикуван на 12.03.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.03.2020 г. - публикуване на 13.04.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.04.2020 г. - публикуван на 12.05.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.05.2020 г. - публикуван на 12.06.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.06.2020 г.  публикуван на 13.07.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.07.2020 г. - публикуван на 11.08.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.08.2020 г. - публикуван на 11.09.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.09.2020 г. - публикуван на 13.10.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.10.2020 г. - публикуван на 12.11.2020 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.11.2020 г. - публикуван на 11.01.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.12.2020 г. - публикуван на 12.02.2021 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.01.2019  г. - публикуван на 11.02.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 28.02.2019  г. - публикуван на 11.03.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.03.2019 г. - публикуван на 12.04.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.04.2019 г. - публикуван на 10.05.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.05.2019  г. - публикуван на 10.06.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.06.2019 г. - публикуван на 10.07.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.07.2019 г. публикуван на 07.08.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.08.2019  г. - публикуван на 11.09.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.09.2019 г. - публикуван на 11.10.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.10.2019 г. - публикуван на 12.11.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.11.2019 г. - публикуван на 12.12.2019 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.12.2019 г. - публикуван на 10.01.2020 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.01.2018 г.
Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 28.02.2018 г. - публикуван на 12.03.2018 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.03.2018 г. - публикуван на 11.04.2018 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.04.2018 г. - публикуван на 11.05.2018 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.05.2018 г. - публикуван на 11.06.2018 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.06.2018  г. - публикуван на 10.07.2018 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.07.2018 г. - публикуван на 06.08.2018 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.08.2018 г. - публикуван на 10.09.2018 г..

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.09.2018  г. - публикуван на 10.10.2018 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.10.2018  г. - публикуван на 12.11.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.11.2018  г. - публикуван на 11.12.2018 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.12.2018 г. - публикуван на 11.01.2019 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.01.2017 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 28.02.2017 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.03.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.04.2017 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.05.2017г. - публикуван на 13.06.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.06.2017 г. - публикуван на 11.07.2017 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.07.2017 г. - публикуван на 08.08.2017 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.08.2017 г. - публикуван на 12.09.2017 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.09.2017 г. - публикуван на 10.10.2017 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.10.2017г. - публикуван на 10.11.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.11.2017г. - публикуван на 08.12.2017г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.01.2016 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 29.02.2016 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.03.2016 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.04.2016 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.05.2016 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.06.2016 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.07.2016 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.08.2016 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.09.2016 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.10.2016 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.11.2016 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.12.2016 г.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.01.2015 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 28.02.2015 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.03.2015 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.04.2015 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.05.2015 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.06.2015 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.07.2015 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.08.2015 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.09.2015 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.10.2015 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 30.11.2015 г.

Месечен отчет за касово изпълнение по бюджета на Община Долна баня към 31.12.2015 г.