Z6_PPGAHG800PKJC068U155DD33Q0
Z7_PPGAHG800PKJC068U155DD3364

Избори за президент и вицепреиздент на републиката и за народни представители 14.11.2021г.

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 09.08.2022

Избирателни списъци (за публикуване) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Сайт на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци
Сайтът може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/
Възможности за справка:
Чрез този сайт:
•    По ЕГН. (По-лесен, бърз и препоръчван начин)
Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
•    По Адрес.
След въвеждане на даден адрес като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.
Чрез телефон:
•    Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
•    Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.