Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

прекъсване на електрозахранването на 10.06.2022 г.

Дата на публикуване: 08.06.2022
Последна актуализация: 08.06.2022