Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4

Кмет

Кмет на община Долна баня е Владимир Джамбазов

Дата на раждане: 13.04.1961 година

Местоживеене: град Долна баня

Телефон: 0879090990

e-mail: v.djambazov@abv.bg

Приемен ден: вторник

Образование и кариера:

  • Магистър по право - ПУ "Паисий Хилендарски"
  • 2001-2003 г. - Управител на почивна база към Авиокомпания "Балкан"
  • 2003-2007 г. - Юрисконсулт в "МАРАНИ - ТУР" ЕООД
  • 2007 до момента - Кмет на община Долна баня